הכנסת ספר תורה חדש בצה"ל בבסיס שדה דוב, תל אביב

הכנסת ספרי התורה לזכרון ועילוי נשמתם של נפתלי פרנקל, גילעד שייר ואייל יפתח זכרונם לברכה

תמונות מהאירוע

הכנסת ספר תורה בצה"ל בבסיס פלמחים, ראש לציון

לעילוי נשמת יואב חבאש, פיליפ אברהם, יוהן כהן ופרנסיס מיכאל זכרונם לברכה

תמונות מהאירוע

הכנסת ספר תורה בצה"ל בבסיס הקריה תל אביב

תמונות מהאירוע

הכנסת ספר תורה בצה"ל בבסיס סירים עובדה

תמונות מהאירוע