תרומת אות ספר תורה לצה"ל

36.003,120.00

אנחנו באגודה לחיילי ישראל ISF מעניקים ספרי תורה לבסיסי צה"ל, בבסיסים שאין בהם ספרי תורה.

עד היום הוכנסו כבר 10 ספרי תורה שבהם החיילים משתמשים וקוראים כל הזמן ויקראו בהם לעוד שנים על גבי שנים והכול יהיה לזכותכם ולזכות משפחותיכם ובזכות זאת תיהיו מאושרים.

כרגע אנחנו בעיצומו של כתיבת ספר תורה האחד עשרה ויש לכל מי שירצה אפשרות לזכות במצווה עצומה זו, שבזכות הספר תורה החילים יוכלו ולקרוא להשתמש בו שנים על גבי שנים והכול יהיה לזכותכם ולזכות משפחתכם.

זוהי זכות גדולה מכיוון שכתוב שבמקום שיש ספר תורה כל המקום שמור בשמירה יתרה ובכך אתם לוקחים חלק גדול בשמירה על החיילים שלנו וגם אתם מתברכים.

תזכו אתם וכל משפחתכם לרפואה שלמה, שמחה, בריאות איתנה ,פרנסה טובה ולכל הישועות.אמן ואמן.